व्यक्तिस्तोम पुरे...

आपल्याकडे एखाद्या व्यक्तीला इतके महत्व दिले जाते की त्याची प्रतिमा आपण देवाच्या पलीकडे नेऊन ठेवतो तो चुकूच शकत नाही हा विश्वास मनात येतो.

व्यक्तिस्तोम पुरे...

आपल्याकडे एखाद्या व्यक्तीला इतके महत्व दिले जाते की त्याची प्रतिमा आपण देवाच्या पलीकडे नेऊन ठेवतो तो चुकूच शकत नाही हा विश्वास मनात येतो. इथपर्यंत ठीक पण त्या महापुरुषाला विरोध करणारे सगळे भ्रष्ट असा नाहक चुकीचा विचार देखील मनात घर करून बसतो. समाज माध्यमातून आपल्या दूतामार्फत हा समज दृढ करणारी टीम म्हणजे फॅन क्लब वैगरे देखील स्थापन होतात आणि व्यवस्था बरबटलेली आहे हे सिद्ध करण्याची धडपड सुरू होते
हे व्यक्तिस्तोम थांबवायला हवे...


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.