औरंगाबादची वाट बिकट

1 min read

औरंगाबादची वाट बिकट

औरंगाबाद मधील रस्त्यांची वाईट दुरावस्था झाली आहे.