बाबुराव, या कदमांना अंकुश घाला

1 min read

बाबुराव, या कदमांना अंकुश घाला

मास्तर या शब्दाचा सुरेख अर्थ आहे तो म्हणजे माँ चा स्तर... आईच्या पातळीवर शिक्षक असतो.

बाबुराव, या कदमांना अंकुश घाला
मास्तर या शब्दाचा सुरेख अर्थ आहे तो म्हणजे माँ चा स्तर... आईच्या पातळीवर शिक्षक असतो म्हणूनच तो माँ स्तरावरचा असतो. पण त्याच शिक्षकाची अवहेलना करणे कधीच योग्य नाही खास करून त्या परिवारात जिथे अनेक शिक्षक मुलांना घडविण्याचे काम करत असतात