बु-हाणपूरच्या बोरवाडीची बदनाम गलियाॅ.. मुज-याची कहाणी

1 min read

बु-हाणपूरच्या बोरवाडीची बदनाम गलियाॅ.. मुज-याची कहाणी

मध्यप्रदेशातील महाराष्ट्राच्या सिमेवरचे शहर बु-हाणपूर, इच्छापूर व बॉर्डवरचे गाव गेले की आपली रईसजादा होण्याची इच्छा पूर्ण करायला अनेक महाराष्ट्रीयन मंडळी बु-हाणपूरला जात असतात. तिथे मुजरा चालत असतो. याच बोरवाडीची कहाणी.

मध्यप्रदेशातील महाराष्ट्राच्या सिमेवरचे शहर बु-हाणपूर, इच्छापूर व बॉर्डवरचे गाव गेले की आपली रईसजादा होण्याची इच्छा पूर्ण करायला अनेक महाराष्ट्रीयन मंडळी बु-हाणपूरला जात असतात. तिथे मुजरा चालत असतो. याच बोरवाडीची कहाणी.