अखेर 'तो' डॉक्टर निलंबित

सहकारी महिला आरोग्य सहाय्यकासोबत असलेले गैरसंबंध जिल्हा परिषद आणि शासनाची प्रतिमा मलिन केल्या प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाकसाळे यांची कारवाई.

अखेर 'तो' डॉक्टर निलंबित

परभणी: सहकारी महिला आरोग्य सहाय्यकासोबत असलेले गैरसंबंध तसेच जिल्हा परिषद आणि शासनाची प्रतिमा मलिन केल्या प्रकरणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र येलदरी येथे कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कैलास पवार याला अखेर जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी निलंबित केले आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोल्हा ता.मानवत येथे कार्यरत असतांना वैद्यकीय अधिकारी डॉ.कैलास पवार व कंत्राटी आरोग्य सहाय्यीका यांचे गैरसंबंध असल्या बाबत स्थानिक वर्तमानपत्र आणि गावकऱ्यांमार्फत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. यासाठी जि.प.च्या वतीने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर चौकशी दरम्यान डॉ. कैलास पवार व आरोग्य सहाय्यीका यांचे गैरसंबंध असल्याचे दिसून आले.

त्यानुसार डॉ.पवार यांना ताकीद देऊन परत असा प्रकार होऊ नये म्हणून त्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात प्राथमिक आरोग्य केंद्र येलदरी ता. जिंतूर येथे बदली करण्यात आली होती. तरीही डॉ. कैलास पवार याच्या वर्तणुकीत सुधारणा झालेली दिसून आली नाही. त्यांच्या पत्नीने पतीविरुद्ध पोलिसात दिलेली तक्रार, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ मधील नियम 3 चा भंग करणे, शिस्त व अपील ४ प्रमाणे जिल्हा परिषदेची व सार्वजनिक आरोग्य विभागाची प्रतिमा मलिन केल्या प्रकरणी डॉ. कैलास पवार यांना जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी निलंबित केले असून महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत शिफारस केली आहे.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.