ही का उतावीळ?

1 min read

ही का उतावीळ?

हिंदू गप्प आणि मंदिर देव यांना विरोध करणारे एवढे मंदीरे उघडायला उतावीळ का?

ही का उतावीळ?
ज्यांना हिंदू धर्माचा राग आहे ज्यांनी या धर्मावर खूप टीका केली आहे ते एवढे मंदिरे उघडण्यासाठी एवढे उतावीळ का? हा प्रश्न कायम आहे.
हिंदू गप्प आणि मंदिर देव यांना विरोध करणारे एवढे मंदीरे उघडायला उतावीळ का?