जगदगुरू पलसिध्द सेवाश्रमाच्या,जागेवरील महापालिकेचे आरक्षण वगळले

आ.डाॅ. राहुल पाटील यांच्या पाठपुराव्यास यश

जगदगुरू पलसिध्द सेवाश्रमाच्या,जागेवरील महापालिकेचे आरक्षण वगळले

परभणी : वेदान्ताचार्य सिध्दलिंग शिवाचार्य महाराज,साखरखेर्डा यांच्या जगद्गुरू पलसिध्द सेवाश्रम शाखा परभणीतील १० आर जागेवरील आरक्षण वगळण्यात यावे अशी मागणी आ.डाॕ.राहुल पाटील यानी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती.या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग,मंत्रालय मुंबईच्या वतीने १ सप्टे.२०२१ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

याकरिता शिवसेना आ.डाॅ. राहुल पाटील तसेच परभणी महानगरपालिकेचा माध्यमातून आरक्षण वगळण्याचा प्रश्न मार्गी लागला असून यासाठी पाटील यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला.

शहराच्या प्रादेशिक नियोजन नगर रचना विकास योजने अंतर्गत रेखांकीत विकास आराखडयात सर्वे क्र.१९ मध्ये ४० आर क्षेत्रावर प्राथमिक शाळा व खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण महापालिकेच्यावतीने जाहिर करण्यात आले होते परंतू या जागेची आवश्यकता नसल्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्व साधारण सभेत मंजुर करण्यात आला व तसा प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला.त्यानुसार मौजे परभणी स.क्र.१९ मधील आ.क्र.४/२८ प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या आरक्षणातील १० आर क्षेत्रावरील आरक्षण वगळणे बाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,१९६६ चे कलम १२७(२)अन्वये महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग,मंत्रालय द्वारे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे,एकनाथ शिंदे,आ.डाॅ.राहुल पाटील, तसेच परभणी महापालिकेचे महापौर,आयुक्त देविदास पवार यांचे जगद्गुरू पलसिध्द मठ संस्थानचे मठाधिपती गुरूवर्य वेदान्ताचार्य सिध्दलिंग शिवाचार्य महाराज यांच्यासह समस्त लिंगायत समाज बांधवांच्यावतीने आभार मानण्यात आले असून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.