परभणी येथील अल्पसंख्याक तंत्रनिकेतन महाविद्यालयास तत्त्वतः मंजुरी- आ.डॉ.राहुल पाटील

अल्पसंख्याक विभागाकडील निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार..

परभणी येथील अल्पसंख्याक तंत्रनिकेतन महाविद्यालयास तत्त्वतः मंजुरी- आ.डॉ.राहुल पाटील

परभणी : येथे अल्पसंख्याक मुलांकरिता नवीन तंत्रनिकेतन बांधकामाकरिता जागा व निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत मा.आ.डॉ.राहुल पाटील विधानसभा सदस्य यांनी मा.मंत्री अल्पसंख्याक तथा परभणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्याबाबत विनंती केली होती, त्यांच्या विनंती नुसार याबाबत बैठक आज दि.८ जून २०२१ रोजी मा.मंत्री महोदयांच्या मंत्रालयीन दालनात पार पडली.

या बैठकीत उच्च तंत्रशिक्षणचे संचालक डॉ.अभय वाघ अल्पसंख्याक विभागाचे उपसचिव दिनेश सोनवणे परभणीचे उपजिल्हाधिकरी व मंत्रालयीन अधिकारी व परभणीचे वकीम इनामदार हे ही उपस्थित होते. परभणी येथील नवीन तंत्रनिकेतन करिता परभणी येथील आय.टी.आय. ची जागा उपलब्ध करून देता येईल. अशी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याकरिता अल्पसंख्याक विभागाकडील निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परभणी येथे नवीन अल्पसंख्याक तंत्रनिकेतन सुरू करण्याबाबत तत्वतः मान्यता देण्यात आली, तसेच याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत अल्पसंख्याक विभाग व उच्च व तंत्रनिकेतन विभागास मंत्री महोदयांनी सूचना दिल्या.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.