परराज्यातील वाळू वाहतुकीवर निर्बध

परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा किंवा विक्री करावयाची असेल तर त्यास व्यापारी परवाना बंधनकारक

परराज्यातील वाळू वाहतुकीवर निर्बध

परभणीः परराज्यातून होणार्‍या वाळू वाहतुकीवर राज्य सरकारने निर्बध लागू केले आहेत.
परराज्यातून वाळू वाहतुक करतेवेळी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था यांनी गौणखनिजाच्या उत्खणन व वाहतुकीसाठीच्या संगणकीय प्रणाली (महाखनिज) मध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक केल्या गेले आहेत. संबधित व्यक्ती व संस्थांनी स्वत्ःच्या वापरासाठी परराज्यातून आणलेली वाळू न साठविता बांधकामाच्या ठिकाणी नेणार असल्यास वैध वाहतुक पास परिमानासाह बाळगणे गरजेचे आहे.

परराज्यातून आणलेल्या वाळूचा साठा किंवा विक्री करावयाची असेल तर त्यास व्यापारी परवाना बंधनकारक ठरणार आहे. ज्या जिल्ह्याच्या हद्दीत वाळू आणल्या जाणार आहे, त्या जिल्ह्यात संबंधितांनी वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या स्वामित्वधन दराच्या १० टक्के एवढी प्रतीवास रक्कम जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानमधून जमा करणे आवश्यक राहणार आहे. रकमेचा भरणा केल्यानंतर संबंधितांना झिरो रॉयल्टी पास देण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाव्दारे कारवाई केली जाईल. संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांनी ज्या जमिनीवर आणलेल्या वाळूचा साठा करणार असतील ती जमीन अकृषीक असणे आवश्यक आहे. साठा व विक्रीची रोजच्या रोज नोंद आवश्यक आहे. तसेच वैध परवान्यापेक्षा जास्त वाळू साठा अथवा झिरो रॉयल्टी पासेसशिवाय वाहतुक आढळून आल्यास प्रशासनाव्दारे कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान या तरतुदींचे पालन परराज्यातून वाळू आणणार्‍या सर्व व्यक्ती व संस्थांनी करावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी डॉ. संजय कुंडेटकर यांनी केले आहे.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.