सरकारी काम शेपटी सारखे लांब एकदा ऐकाच...

सरकारी काम शेपटी सारखे लांब एकदा ऐकाच...

ज्या प्रश्नाचे उत्तर मंत्रालयात मिळाले असते त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी पत्राचा प्रवास लांबलचक झाला. कागदे श्रम आणि वेळ गेला उत्तर काय मिळाले तर ही बाब धोरण संबधी असल्याने आमच्या अखत्यारीत येत नाही
अजब तुझे सरकार

सरकार #पत्र #विमा_कवच


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.