मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार – केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री

विभागातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणून आपणाला जे करणे शक्य आहे, त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करु

मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार – केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री

औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केले जातील. याशिवाय केंद्र सरकारशी सबंधित पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले.

बैठकीत डॉ. कराड यांनी मराठवाडयातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी पाटबंधारे विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. विभागातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणून आपणाला जे करणे शक्य आहे, त्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करु, असे सांगून डॉ.कराड म्हणाले की, मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी ज्या काही योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. त्या वेळेत मार्गी लावण्याबरोबरच नवीन प्रस्तावित योजनांना गती देण्यात येईल. यासाठी राज्य आणि केंद्र स्तरावरील मंत्र्यांसमवेत बैठकही आयोजित करण्यात येईल. मराठवाड्याच्या विकासाशी संबंधित नाशिक येथे असणारे तीन कार्यालय औरंगाबादमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यामध्ये महत्त्वाचे नदीजोड प्रकल्पाचे कार्यालय आणि राष्ट्रीय जल विकास संस्थेच्या कार्यालयाचा समावेश आहे. मराठवाडयासाठी कोकणामधून गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्याबाबत झालेल्या शासन निर्णयाचा आढावा घेताना डॉ. कराड म्हणाले की, या योजनेसाठी आवश्यक ती मदत केली जाईल. दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून कृष्णा खोऱ्यातील ४० टीएमसी पाण्याचा मराठवाडयास न्याय्य वाटा मिळण्यासाठीही प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीत गोदावरी खोरे एकात्मिक जल आराखडयात मंजूर करण्यात आलेले मराठवाडयातील उपखोऱ्यातील २९.८१ टीएमसी शिल्लक पाण्याची तरतूद एकात्मिक जल आराखडयात करणे, उर्ध्व वैतरणा धरणातून मुकणे धरणात गुरुत्ववहणाव्दारे १२ टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकेल त्यासाठी उपाययोजना करणे, महाराष्ट्रातील गोदावरी खोऱ्यातून तेलंगणा राज्यात वाहून जाणारे ५३ टीएमसी पाणी वापरासाठी योजना तयार करणे, औरंगाबाद विभागातील गंगापूर, वैजापूर तालुक्यासाठी बांधण्यात आलेल्या भाम, भावली, वाकी व मुकणे या धरणावरील अनुज्ञेय नसलेले बिगरसिंचन आरक्षण रदद करणे, रामकृष्ण गोदावरी उपसा सिंचन योजना पुनर्जिवीत करणेबाबतच सदयस्थिती, पैठण उद्यान विकसीत करण्याबाबतची सदयस्थिती, औरंगाबाद विभागात राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध पाटबंधारे प्रकल्पांची सद्यस्थिती याबाबत डॉ. कराड यांनी आढावा घेतला.


Share Tweet Send
0 Comments
Loading...
You've successfully subscribed to Analyser News
Great! Next, complete checkout for full access to Analyser News
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.