हक्क कोणाचा लोकांचा की लोकसेवकांचा?

1 min read

हक्क कोणाचा लोकांचा की लोकसेवकांचा?

कोणत्या ना कोणत्या प्रसंगात हक्कभंग दाखल होऊन मोठी चर्चा विधिमंडळ करत असते. खरेतर लोकसेवक मंडळी आपल्या विशेषाधिकाराच्या नावाने माध्यमांना नियंत्रित करू पाहतात

हक्क कोणाचा लोकांचा की लोकसेवकांचा ?

कोणत्या ना कोणत्या प्रसंगात हक्कभंग दाखल होऊन मोठी चर्चा विधिमंडळ करत असते. खरेतर लोकसेवक मंडळी आपल्या विशेषाधिकाराच्या नावाने माध्यमांना नियंत्रित करू पाहतात