औरंगाबादमध्ये आणखी एक हत्या, काम ऐकत नाही म्हणून पतीनेच केला पत्नीचा खुन

औरंगाबाद : काम ऐकत नाही, कोणतीही गोष्ट मनासारखी करत नाही म्हणून पतीनेच पत्नीचा उशीने तोंड दाबून…