ई-पीक पाहणीचे नविन सुविधायुक्त ॲप शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध

ठाणे : शेतकऱ्यांसाठी वापरण्यास सोपे आणि सुलभ व्हावे यासाठी ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपमध्ये महत्वाचे बदल करून…