किसान सन्मान योजनेच्या केवायसीसाठी महिनाभराची मुदतवाढ – कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार

औरंगाबाद : प्रधानमंत्री किसा सन्मान योजने अंतर्गत राज्यात आज अखेर एकूण १ कोटी १० लाख लाभार्थ्यांना…