ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक हर्षद अहिरराव यांना राष्ट्रपती सुधार सेवा पदक जाहीर

ठाणे : ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक हर्षद भिकनराव अहिरराव यांना कारागृहातील उत्कृष्ट सेवेकरीता राष्ट्रपीत सुधार सेवा…