संजय राऊतांना मी ओळखत नाही, राजघराण्याबद्दल बोलाल तर याद राखा : उदयनराजे

सातारा : संजय राऊत कोण मला माहीत नाही. मी राऊतांना ओळखत नाही. आम्ही कुणाबद्दल वाईट बोलत…