संत गजानन महाराजांच्या पालखीचे आषाढी वारीसाठी प्रस्थान; मानाच्या अश्वांसह ७०० वारकरी पंढरपूरला रवाना

शेगाव, (बुलडाणा): गण गण गणात बोते…विठ्ठल, माऊली, तुकाराम असा गजर करीत श्री संत गजानन महाराजांच्या पालखीचे…