खारीक खाण्याचे फायदे

फार पूर्वीपासून खारीकचे सेवन लोक करत आले आहेत. खारीक आपल्या आरोग्यासाठी निसर्गाचे अनमोल वरदान आहे. खारीक…