मतदान कार्डाला आधार जोडणी करा – जिल्हाधिकारी आर. विमला

नागपूर : राजकीय पक्षांनी मतदान कार्डशी आधार संलग्न करण्यासाठी मतदाांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी सहकार्य करावे. आधार संलग्न…