नागपूर विभागाचा नुकसानीचा अहवाल ७ दिवसांत सादर करा – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

नागपुर : पुढील सात दिवसांत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील पीक नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यात यावा. सर्वे करताना…