नाटय़विश्वाची संकल्पना साकारल्याचा मनस्वी आनंद; बोधचिन्ह अनावरणप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांचे उद्गार

मुंबई : कल्पना अनेक सुचतात, पण त्या प्रत्यक्ष अंमलात येतात, तो क्षण आनंदाचा असतो. मराठी नाट्य…