वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी डॉ. इंद्र मणी

परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी  भारतीय कृषी संशोधन संस्था दिल्ली येथील संशोधन सहसंचालक…