पाऊले चालती पंढरीची वाट….आषाढी वारीसाठी संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे पंढरीकडे प्रस्थान

पुणे : ”बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय’’ च्या गजरात…