मंत्र्यांच्या बंगल्यांना गडकिल्यांची नाव

मंबईः राज्य सरकारने काही दिवसा पूर्वी राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा…