महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा पुढे ढकलली

मुंबई-  महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ‘ब’ मुख्यपरिक्षा २०२१ हि पुढे ढकलण्यात  आली आहे. या परीक्षेसाठी पूर्व नियोजित…

MPSC : आणखी एका तरुणाचा मृत्यू

पुणेः  एमपीएससी परिक्षेची तयारी करणाऱ्या आणखी एका उमेदवाराने आत्महत्या केली आहे. एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी…