नागपूर मेट्रो स्टेशन ठरताहेत लँडमार्क, रोज ६० हजार नागरिकांचा प्रवास

नागपूर :  महामेट्रो दिवसेंदिवस नागपूरची जीवनवहिनी होत चालली असून दररोज सुमारे ६० हजार नागरिक या माझी…