दोन मुलांनी जन्मदात्या बापालाच घातला २ लाखाचा गंडा

सोलापूर : ‘ना बाप बडा, ना भैय्या….सबसे बडा रुपय्या’ असे म्हणतात ते काही खोटे नाही. कारण,…