राज्यातील धरणांमध्ये असा आहे पाणीसाठा.

राज्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील काही भागांत पिके करपायला लागली आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण पेरणी झालेली नाही. अशा परिस्थितीत हवालदिल झालेल्या शेतकर्यांच्या मानगुटीवर बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीच्या नोटिसा असल्याने विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला.

 

दि.१ जून  पासून २६ ऑगस्ट २३ रोजी पर्यंत राज्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्याची अशी आहे स्थिती.

पाणी साठा(दलघफूट व टक्केवारी) (ए)=एकुण.  (उ.)=उपयुक्त

मराठवाडा विभाग
जायकवाडी धरण
एकुण——- ५१.७१३६ TMC/५०.३४%
ऊपयुक्त—- २५.६४७४ TMC/३३.४५%

येलदरी-   १७.१३५ TMC/५९.९१%
माजलगाव–१.५०४TMC/१३.६५%
पेनगंगा(ईसापुर)–(उ.)–२३.०४१ TMC/६७.६७%
तेरणा–ऊ)—०.८८९ TMC/२७.६०%
मांजरा(उ.)—-१.५३८ TMC/२४.६०%
दुधना—-(उ.)–२.२८९ TMC/२६.७६%
विष्णुपुरी-(उ.)–२.४९६ TMC/८७.५०%

पुणे  विभाग 
चासकमान-(उ.)–७.५७ TMC/१००.००%
पानशेत(उ.)—-    १०.६५ TMC/१००.००%
खडकवासला(उ.)–१.०४ TMC/५२.५१%

भाटघर-(उ.)– २१.१७ TMC/९०.०६%
वीर——(उ.)– ६.७१ TMC ७१.२८%
मुळशी–(उ.)– १७.७७ TMC/८८.१८%
पवना –(उ.)–  ८.५१ TMC/१००.००%

अ.नगर(उत्तर)
भंडारदरा-(ए)–११०३९    १००.००%
निळवंडे —-(ए)–६८१२   ८१.८६%
मुळा-(ए)——-२०९७२    ८०.६६%
आढळा-(ए)——९११      ८५.९४%
भोजापुर–(उ.)—–२३५      ६५.१०%

अ.नगर(दक्षिण) 
पिंप.जो(उ)—२४१०      ६१.९८%
येडगाव—–(उ)–८४०   ४३.२६%
वडज——(उ)–११००   ९३.९०%
माणिकडोह-(उ.)–६०६०  ५९.६१%
डिंभे—–(उ)–११२९०      ९०.३५%
घोड——(ए)–२२६१   ३७.८१%
मां.ओहोळ(ए)—–२८.००   ७.०६%
घा.पारगाव(ए)—–३३.००  ७.५५%
सीना–(ए)–६४५.००         २६.८७%
खैरी —(ए)—-८८.१०       १६.५२%
विसापुर-(ए)–४९.४३     ५.४६%

नासिक/जळगाव जिल्हा 
गंगापुर–(उ.)—-  ५१४०     ९१.३०%
दारणा–(उ.)—-  ६८५३       ९५.८६%
कडवा-(उ.)—      १३९२      ८२.४०%
पालखेड(उ.)–      ३३३      ५१.००%
मुकणे(उ.)—-     ५६०४      ७७.४१%
करंजवण-(उ.)– ३३४६      ६२.३०%
गिरणा–(उ.)— ६.८७२ TMC/३७.१७%
हतनुर(उ.)—–  ३.१८५ TMC/३५.३७%
‌वाघुर–(उ.)–४.९९१ TMC/५६.८६%
मन्याड-(उ.) —  ०.०७० TMC /४.६४%
प्रकाशा-(उ.)—१.३१४ TMC/५६.९०%
ऊकई(उ.)–  १८२.६८ TMC/७६.८६%

बृहन्मुंबई महानगरपालिका धरणे
मो.सागर-(उ.)–४.२९० TMC/९४.२२%
तानसा(उ.)— ५.१०८ TMC/९९.७०%
विहार–(उ.)–०.९८० TMC /१००.०%
तुलसी(ऊप)–०.२८४ TMC/१००.००%
म.वैतारणा(उ.)–६.५६८ TMC/९६.११%

कोंकण विभाग)ठाणे/रायगड जिल्हा 
भातसा(ऊप)–२८.९१९ TMC/८६.९२%
अ.वैतरणा(उ.)–९.६८० TMC/८२.७४%
बारावे(उ.)–      ११.७३० TMC/९८.०३%
मोराबे —(उ.)–    ६.०२३ TMC/९२.००%
हेटवणे —            .५२०   TMC/८८.२८%
तिलारी -(उ.)——१२.७७१ TMC/८०.८४%
अर्जुना (उ.)——-  २.५६ TMC/१००.०%
गडनदी–(उ.)–    २.३४४  TMC/८०.०८%
देवघर–(उ.)–      २.७१६ TMC/७८.४७%

उजनी धरण 
एकुण—   ७०.९७ TMC/६०.५३%
(ऊप)–   ७.३१ TMC/१३.६४%

कोयना धरण 
एकुण——-८५.४५ TMC/८१.१८%
उपयुक्त—–८०.३२ TMC ८०.२२%

धोम–(उ.)—– ९.६० TMC/८२.१६%
दुधगंगा-(उ.)–२०.५२ TMC/८५.५८%
राधानगरी–     ७.६८ TMC/९८.९३%

नागपूर विभाग 
गोसीखु-(उ.)–१३.८७४ TMC/५३.००%
तोत.डोह-(उ.)—३५.१९० TMC/९८.००%
खडकपुर्णा(उ.)–०.१६१ TMC/४.८७%
काटेपुर्णा(उ.)–२.०७९ TMC/६८.१७%
उर्ध्व वर्धा-(उ.) -१७.७०३ TMC/८८.८७%

(विसर्ग)–क्युसेक्स(दैनंदिन)
भंडारदरा धरण(प्रवरानदी)– १९९२
कालवे—————-     १२३२
निळवंडे धरण(प्रवरा नदी)—-१७५०
देवठाण(आढळा नदी)——–०००
कालवे——————०००००
भोजापुर(म्हाळुंगी)——–०००
कालवा—————-०००
ओझर(प्रवरा नदी)——–००४१
कोतुळ(मुळा नदी)——    २४४१
मुळाडॅम(मुऴा)————-०००
कालवे—————-३००
गंगापुर—————-०००
कालव्याद्वारे———-०००
दारणा————-        ११००
नां.मधमेश्वर(गोदावरी)—०५१
कालवे- (जलद कालव्यासह)——५००
जायकवाडी(गोदावरी) विसर्ग– ००००
हतनुर(धरण)—          ९९९४
‌‌सीना(धरण)————-  ००००
घोड(धरण)———–     ००००
उजनी ( धरण)————००००
राधानगरी————     ००००
राजापुर बंधारा(कृष्णा)—४६५०
कोयना(धरण)——–     ००००
गोसी खुर्द (धरण)—- —-२७३५१
‌खडकवासला——-      ००००.
पानशेत——————-०००

नवीन आवक(आज रोजी व आजपर्यंत एकूण)
दलघफूट अथवा टी.एम.सी.
भंडारदरा)—  १६९/१२७४२
निळवंडे—–  १३५/१००५०
मुळा——–   १०१/१२३६९
आढळा—–   ००२/३७४
भोजापुर—-    ०००/२०५
जायकवाडी—–००.००००/८.४५७२(TMC)टी.एम.सी.  (अंदाजे)

 

Share