विरोधकांना नोटीसा पाठवतानाची तत्परता अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी दाखवणार का?

मुंबई : राजकीय आकसापोटी विरोधकांना अनधिकृत बांधकामांच्या नोटीसा पाठवण्यात दाखवली जाणारी तत्परता अनधिकृत बांधकांमांवर हातोडा चालवण्यात…