लग्नासाठी आलेल्या तीन मुलांचा कोल्हापुरी बंधाऱ्यात बुडून मृत्यू

लातूर : लग्न सोहळ्यासाठी आलेली तीन मुले आंघोळीसाठी कोल्हापुरी बंधाऱ्यात गेली असता आंघोळ करताना एकाचा पाय…